29.9.2017

Náboženství v novém školním roce 2017 – 18

Milí rodiče,opět začal školní rok a s tím je spojena i výuka náboženství. Často bývá zvykem nechávat hodiny náboženství až na konec všech kroužků a jiných zájmů dětí jako kdyby to bylo to nejméně důležité ze všech činností, které děti mají. Přitom by to měl být  prvořadým zájem rodičů, neboť tím naplňují závazek, který dali při křtu dítěte, že budou děti vychovávat podle Božího zákona a učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. V naší farnosti budeme mít náboženství v těchto termínech. Já i  katecheté se těší na setkání s dětmi a budeme se snažit jim přiblížit víru v Ježíše Krista, který je alfou a omegou každého lidského života.

P. Vít Uher, adminstrátor farnosti

Rozpis výuky náboženství 2017-2018