05.12.2017

Eucharistická adorace 7. 12.

Jako každý první čtvrtek v měsíci bude i tento čtvrtek 7. 12. po mši sv. u sv. Prokopa tichá eucharistická adorace až do 20.00, kdy je uděleno svátostné požehnání. Je to příležitost strávit alespoň nějaký čas v osobním rozhovoru s naším Pánem.