03.7.2018

Poutní mše sv. ke sv. Anně v pátek 26. 7. 2019

V pátek 26. 7. bude sloužit poutní mši sv. k poctě sv. Anny P. Mgr. Václav Revenda, který je novoknězem naší pražské arcidiecéze a byl vysvěcen 22. 6. 2019 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Po mši sv. bude proto udělovat novokněžské požehnání.