03.7.2018

Poutní mše sv. ke sv. Anně ve čtvrtek 26. 7. 2018

Ve čtvrtek 26. 7. bude sloužit poutní mši sv. k poctě sv. Anny P. Bystrík Feranec, který je novoknězem Plzeňské diecéze a byl vysvěcen 30. 6. 2018 v Plzni. Po mši sv. bude proto udělovat novokněžské požehnání.

 

pouť sv. Anna