08.9.2018

Náboženství v novém školním roce 2018 – 2019

Milí rodiče,opět začal školní rok a s tím je spojena i výuka náboženství. Tato výuka by měla být  jedním z prvořadých zájmů, neboť tím naplňujete závazek, který jste dali při křtu dítěte, že je budete vychovávat podle Božího zákona a učit je milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. V naší farnosti budeme mít náboženství v následujících termínech. Já i  katecheté se těší na setkání s dětmi a budeme se jim snažit přiblížit víru v Ježíše Krista, který je alfou a omegou každého lidského života.

P. Vít Uher, farář