08.11.2018

Adventní duchovní obnova sobota 1. 12.

V sobotu 1. 12 se bude konat Adventní duchovní obnova. Začne v 8.00 mší sv. u sv. Prokopa bude následně pokračovat 3 přednáškami ve farním centru u sv. Prokopa. Během přednášek bude příležitost k přijetí sv. smíření a k duchovnímu rozhovoru. Duchovní obnovu povede P. Jaroslav Miškovský, který zde na Žižkově působil jeden rok jako farní vikář a nyní je administrátorem farnosti Zbečno. Zájemci ať se prosím přihlásí v níže přiloženém přihlašovacím formuláři.

Všechny srdečně zvu. P. Vít Uher