04.2.2020

Postní duchovní obnova v sobotu 7. 3. 2020

Začne v 8.00 mší sv. u sv. Prokopa bude následně pokračovat 3 přednáškami ve farním centru u sv. Prokopa. Během přednášek bude příležitost k přijetí sv. smíření a k duchovnímu rozhovoru. Duchovní obnovu povede P. Jean Phillip Huet, který svá teologická studia absolvoval na Papežské universitě Sv. Kříže v Římě a který je regionálním vikářem prelatury Opus Dei a působí již 13 let v České republice. Zájemci ať se prosím přihlásí v níže přiloženém přihlašovacím formuláři.

Všechny srdečně zvu. P. Vít Uher