31.3.2019

Květnová farní pouť do kláštera Teplá a Plasy v sobotu 25. května – odjezd autobusu v 7.30 od kostela sv. Prokopa

Milí farníci a přátelé,

srdečné vás zvu na společnou farní pouť, která se uskuteční v sobotu 25. 5. 2019 do premonstrátského kláštera Teplá a cisterciáckého kláštera Plasy. Je nutné se přihlásit do 28. 4. 2019 v sákristii kostela sv. Prokopa a při přihlášení složit zálohu 300,- Kč. Celková cena zájezdu je 500,- Kč. Všechny informace jsou zde na přiloženém plakátku. Všechny srdečně zvu.

P. vít Uher, farář