11.6.2019

První svaté přijímání dětí z naší farnosti v neděli 16. 6. 2019 v kostele sv. Prokopa

V neděli 16. 6. o slavnosti Nejsvětější Trojice přistoupí při mši sv. v 9.30 u sv. Prokopa 3 děti z naší farnosti k 1. sv. přijímání. Je to veliká slavnost pro celou naši farnost. Prosím o modlitbu za tyto děti i za jejich rodiče a všechny farníky srdečně zvu na tuto slavnost.