19.6.2019

Poutní mše sv. ke sv. Prokopu v sobotu 4. 7. 2020

V sobotu 4. 7. máme v naší farnosti poutní slavnost sv. Prokopa, patrona farního kostela. Mše sv. bude jako každou sobotu v 8.00 u sv. Prokopa. Zároveň je to první sobota v měsíci, a proto se bude po mši sv. konat krátká mariánská pobožnost. Všechny srdečně zvu. P. Vít Uher, farář