20.8.2019

Náboženství v novém školním roce 2019 – 2020

Milí rodiče. Brzy opět začne nový školní rok a s tím je spojena i výuka náboženství. Často bývá zvykem nechávat hodiny náboženství až na konec všech kroužků a jiných zájmů dětí jako kdyby to bylo to nejméně důležité ze všech činností, které děti mají. Přitom by to měl být  prvořadý zájem rodičů, neboť tím naplňují závazek, který dali při křtu dítěte, že budou děti vychovávat podle Božího zákona a učit milovat Boha a bližního, jak nám to Pán Ježíš přikázal. V naší farnosti budeme mít náboženství v následujících termínech. Některé z nich budou ještě upřesněny podle možností dětí. Já i  katecheté se těší na setkání s dětmi, kterým se budeme snažit přiblížit víru v Ježíše Krista, který je alfou a omegou každého lidského života.

P. Vít Uher, farář