10.3.2020

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ DUCHOVNÍ PÉČE V SOUČASNÉ DOBĚ V NAŠÍ FARNOSTI – aktualizováno 3. 4. v 6.00

Milí farníci a přátelé.
Protože od pondělí 16. 3. od 00.00 došlo z nařízení vlády ČR k omezení pohybu osob, a proto není možné sloužit veřejně mše sv. Z tohoto důvodu bych vám rád nabídl alespoň možnost přijetí sv. přijímání a sv. zpovědi i duchovního rozhovoru dle potřeby v kostelích naší farnosti, v době, kdy obvykle bývají mše sv. Konkrétně jsou to tyto časy:

Možnost přijetí sv. přijímání a sv. zpovědi od 4. 4. 2020:

Sobota 4. 4. od 8.00 do 9.00 – kostel sv. Prokopa
Neděle 5. 4. od 9.00 do 11.30 – kostel sv. Prokopa – Květná neděle
Neděle 5. 4. od 16.30 do 17.30 – kostel sv. Rocha – Květná neděle
Pondělí 6. 4. od 17.30 do 18.30 – kostel sv. Prokopa
Úterý 7. 4. od 17.00 do 18.30 – kostel sv. Prokopa !!!
Středa 8. 4. od 17.30 do 18.30 – kostel sv. Prokopa
Čtvrtek 9. 4. od 17.00 do 21.00 Adorace v Gestsemanské zahradě a během adorace udělování sv. smíření a sv. přijímání – kostel sv. Prokopa
Pátek 10. 4. od 16.00 do 21.00 Adorace u Božího hrobu – kostel sv. Prokopa
Sobota 11. 4. od 9.00 do 19.00 Adorace u Božího hrobu – kostel sv. Prokopa

Kostel sv. Anny bude do odvolání uzavřený!!! Svátosti se budou udělovat v kostele sv. Prokopa a sv. Rocha dle uvedeného harmonogramu.

Další termíny budou uvedeny operativně během týdne.
V této těžké době Vás všechny ujišťuji svou modlitbou a duchovní blízkostí. Zároveň jsem připraven na Vaši žádost pomoci všem těm, kteří to budou mít zapotřebí. Moje tel. číslo. +420 731 625 910
Zvláště se modleme za odvrácení této nemoci a prosme za všechny, kteří jakýmkoliv způsobem slouží všem nemocným a ohroženým. Děkuji za pochopení. P. Vít Uher, farář