23.4.2022

Pozvánka na autobusovou pouť do premonstrátského kláštera v Želivě a do domku Františka Bílka v Chýnově 18. června 2022

Za premonstráty do Želivi a do domku Františka Bílka

Autobusová pouť do Želivi a Chýnova 18. června 2022

Autobusová pouť bude nejprve směřovat do jednoho z nejkrásnějších klášterních komplexů v Čechách – premonstrátského kláštera Želiv. Ten byl založen z benediktinského kláštera Sázava, ale už od roku 1149 patřil premonstrátům. Jeho umělecky nejvýznamnější období je spojeno s přestavbou komplexu Janem Blažejem Santinim-Aichlem v letech 1713–1720, která z kláštera udělala ukázkový příklad santiniovské barokní gotiky. Ve dvacátém století byl klášter úzce spojen s komunistickou represivní Akcí K: po šest let sloužil jako internační místo (mezi celkem 464 internovanými kněžími a řeholníky se zde ocitl mj. i pozdější kardinál František Tomášek). Později klášter sloužil jako psychiatrická léčebna. Místo je bytostně spojeno s osobou i dílem Bohumila Víta Tajovského, od roku 1948 zdejšího opata, ale už v roce 1950 odsouzeného za „velezradu, vyzvědačství a organizování ozbrojeného převratu“. V roce 1993 se do Želivi definitivně vrátil, roku 1999 zde zemřel a je tu i pohřben. Současný klášter je místo velmi vstřícné a vyhlášené, mimo jiné i pro svůj tradiční klášterní pivovar. V komplexu se provádí, v kostele Narození Panny Marie bude domluvena mše svatá.

Z mnoha dalších možných cílů jsme zvolili zastávku v malém městečku Chýnov na Táborsku, které je spojeno s pobytem významného českého sochaře Františka Bílka. Ten si na místě domku svých rodičů vystavěl v roce 1898 svérázný dům nazvaný „Chaloupka“, vyzdobený vlastními reliéfy. Do něj umístil svou pracovnu, která se stala místem práce i setkávání s takovými osobnostmi, jako byli Otakar Březina, Zdenka Braunerová nebo Julius Zeyer. Od roku 1939 zde Bílek žil natrvalo. V současnosti je dům majetkem Galerie hlavního města Prahy a lze zde navštívit expozici věnovanou životu a dílu F. Bílka.

Odborným výkladem nás bude během pouti doprovázet náš farník p. Mgr. Tomáš Havelka Ph.D. Přihlášení je potřebné do 31. 5. 2022 v sákristii kostela a při přihlášení je třeba složit zálohu 200,- Kč. Celková cena pouti bude 500,- Kč. Zbylých 300,- Kč se bude doplácet až v autobusu. Všechny srdečně zvu. P. Vít Uher, farář