Blog Posts

15.2.2019

Postní duchovní obnova 16. 3. 2019

Začne v 8.00 mší sv. u sv. Prokopa bude následně pokračovat 3 přednáškami ve farním centru u sv. Prokopa. Během přednášek bude příležitost k přijetí sv. smíření a k duchovnímu rozhovoru. Duchovní obnovu povede P. Jean Phillip Huet, který svá teologická studia absolvoval na Papežské universitě Sv. Kříže v Římě a který je regionálním vikářem prelatury Opus Dei a působí již 12 let v České republice. Zájemci ať se prosím přihlásí v níže přiloženém přihlašovacím formuláři.

Všechny srdečně zvu. P. Vít Uher

Read More
20.1.2019

Biblická hodina 21. 2. se vyjímečně nekoná

Ve čtvrtek 21. 2. se vyjímečně nebude konat biblická hodina. Další biblická hodina bude 28. 2. od 19.00 ve farním centru. Děkuji za pochopení. P. Vít Uher

Read More
26.8.2018

Květnová pouť do Koclířova

Květnová pouť do Koclířova

 

Read More
23.4.2018

Pozvánka na farní pěší pouť v sobotu 26. 5. na Tetín. Sraz je v sobotu v 8.10 pod hlavní tabulí na Hlavním nádraží.

Rádi bychom Vás pozvali na jarní farní pěší pouť, která se bude konat v sobotu 26.5.2018. Tentokrát jsme zvolili místo nedaleko od Prahy s kratší trasou průměrně náročným terénem (necelých 8 km + 3 km na zpáteční vlak).

Poputujeme do Tetína!

Pro lepší organizaci potřebujeme mít přehled, kolik nás půjde, prosíme Vás tedy o přihlášení vyplněním několika políček níže – kliknutím na odkaz přihlašovacího formuláře. V něm se dozvíte další detailní informace o pouti. Sraz je v sobotu v 8.10 pod hlavní tabulí na Hlavním nádraží.                                                             

Všechny srdečně zveme.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ NA FARNÍ POUŤ JE ZDE:

Read More
12.3.2018

Květnová farní pouť do Koclířova – odjezd autobusu v 6.30 od kostela sv. Prokopa

V tomto příspěvku naleznete pozvánku na jarní mariánskou pouť naší farnosti včetně podrobných informací.

Read More
2.2.2018

Postní duchovní obnova 3. března 2018

V sobotu 3. 3. se bude konat postní duchovní obnova. Začne v 8.00 mší sv. u sv. Prokopa bude následně pokračovat 3 přednáškami ve farním centru u sv. Prokopa. Během přednášek bude příležitost k přijetí sv. smíření a k duchovnímu rozhovoru. Duchovní obnovu povede P. ICLic. Ing. Marek Miškovský, administrátor farnosti Benátky nad Jizerou.. Zájemci ať se prosím přihlásí v níže přiloženém přihlašovacím formuláři.

Všechny srdečně zvu. P. Vít Uher

https://docs.google.com/forms/d/1ht-L9ClyeKGyvMS9PMnlfzb71I0lxJwndAQpOG1f78A/edit

Read More
23.1.2018

Prosíme o pomoc při úklidu kostelů – mimořádně až v sobotu 16. 2.

Tuto sobotu 16.2.2019 se koná úklid kostelů. Pokud můžete přijít pomoci, budeme rádi. Sraz je v 8:00 na mši sv. u sv. Prokopa. Všem ochotným moc děkujeme.

Read More
1.1.2018

Chrámový sbor

Zkoušky našeho sboru se konají každé pondělí

 od 18:30 (Čajkovského 36)

První zkouška chrámového sboru se konala:
v pondělí 8.1. 2018  ve farním centru (Čajkovského 36).
Základní informace o činnosti chrámového sboru na Farnosti Žižkov

Zazpívat si v chrámovém sboru nevyžaduje výjimečné hudební nadání. Důležitá je záliba ve zpěvu. Pokud se záliba snoubí s talentem, jde o ideální kombinaci a mnozí nadšení zpěváci, kteří zpívat neuměli, možná svůj talent teprve objeví.

Zpěv je i způsobem sebeprezentace, trénuje hlasivky i celkové vystupování před publikem a tak vás může pravidelné zpívání připravit také na jiné důležité situace v životě, jako jsou například slavnostní promluvy při různých oslavách, přednášky a podobně.

Přijďte si zazpívat pro radost ve společnosti profesionálních i amatérských zpěváků, vítáme i zvědavé, z nichž se zpěvačky a zpěváci (dá-li Pán Bůh) teprve stanou. Budeme se učit aktivně, zkoušením svého hlasu a jeho laděním s hlasy ostatních i pasivně, pouhým náslechem a nápodobou, díky čemuž se může základní skladby naučit skutečně každý.

Přijďte se učit zpívat písně, které okrašlují liturgii v našich katolických kostelech už stovky let a prohloubit tak svou znalost duchovní hudby v teoretické i praktické rovině. Budeme se seznamovat s významnými klasickými skladbami, nacvičovat jejich přednes a nakonec obohacovat mše svaté svým hudebním doprovodem. Svým nepatrným příspěvkem se tak můžeme podílet na díle daleko větším…

Setkání sboru bude probíhat pravidelně 1krát týdně cca 90 minut. Tento čas budeme prožívat v příjemném společenství ve farním centru. Kromě zdravého „zapřáhnutí“ hlasivek by mělo jít také o odpočinek a odreagování se od různých úkolů, kterými jsou jinak vyplněné naše dny. Jde také o to prožít pěkné chvíle společně. Srdečně zve P. Vít Uher.

Přihlásit se a získat další podrobnější informace můžete v sakristii kostela anebo na telefonu či emailu, který je uvedený v kontaktech na těchto webových stránkách. Druhá varianta je podívat se na termín zkoušky a jednoduše se přijít podívat i seznámit přímo na místo.

 

Read More
30.12.2017

Chrámový sbor

Ke konci kalendářního roku ukončí svoji činnost náš dosavadní chrámový sbor z důvodu nedostatku zpěváků. Zároveň se mně podařilo najít nové zpěváky i s novým sbormistrem p. Oldřichem Smolou, kteří chtějí svým zpěvem doprovázet liturgii. Je jich pouze několik, a proto bych chtěl vyzvat všechny, kteří rádi zpívají a byli by ochotni tento svůj talent – dar dát do služby při liturgii, aby se přihlásili v sákristii kostela. První zkouška nového sboru bude v úterý 9. 1. 2018 od 19.00 ve farním centru. Opravdu každý, kdo bude chtít zpívat je srdečně zván. Chtěl bych též poděkovat dosavadní sbormistryni Lucii Kratochvílové za  léta obětavé služby vedení sboru.

Více informací k činnosti  sboru si můžete přečíst v sekci aktivity, v rubrice s názvem „chrámový sbor“. Příští zkouška našeho sboru se koná v úterý 30.1. 2018 od 18:30.

Read More