13.4.2024

23. ARCIDIECÉZNÍ POUŤ ZA KNĚŽSKÁ A DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ – 4. května 2024

Milí farníci.

V sobotu 4. května 2024 se koná již tradiční pouť za kněžská a duchovní povolání na Svaté Hoře u Příbrami. V přiloženém plakátku je podrobný program celé poutě. Pan arcibiskup Jan Graubner nás vyzývá k účasti a modlitbám za nová duchovní povolání, která zvláště v naší diecézi nezbytně potřebujeme. kdo může, tak ať se připojí k této pouti osobně a kdo se ať již z jakýchkoliv důvodů účastnit nemůže, je pozván, aby se s ostatními spojil v modlitbě na tento tak velmi důležitý úmysl.

Ještě jednou všechny srdečně zvu a těším se na setkání se všemi poutníky na Svaté Hoře. P. Vít Uher, farář