03.10.2017

Prokopské listy

Prokopské listy jsou naším farním časopisem, vycházejí vždy začátkem měsíce a kromě aktuálního kalendáře přinášejí pravidelné zprávy ze života farnosti a farní charity, ale i rozhovor s některým z farníků, zajímavé čtení o historii papežství, o textech některých křesťanských autorů a též texty pro oživení osobního duchovního života.

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, P. Antonín Ježek – jezek.ant@centrum.cz