03.10.2017

Malá liturgika

V přednáškách z liturgiky, konaných ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) se posluchači dozvídají pravidla, která se týkají nejen mše, ale i ostatních bohoslužeb. Jednou za čtvrtletí se v kostele sv. Rocha na Olšanském náměstí koná tzv. tridentská mše.

Termín zahájení: říjen – duben dle stanoveného rozpisu

Zodpovědná osoba: P. Antonín Ježek, jezek.ant@centrum.cz; 776 110 215