03.10.2017

Biblická hodina

Příležitost systematického čtení a společného výkladu Písma sv. ve farním centru. V letošním roce 2020/21 budeme každý čtvrtek pokračovat v probírání Skutky apoštolů pod vedením kněze s výkladem příslušné statě. Začínáme ve čtvrtek 15. 10. 2029. Všichni jsou srdečně zváni.

Termín konání: každý čtvrtek v 19.00 (kromě prvního čtvrtku v měsíci)

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, farář zizkov@efara.cz; 731 625 910