03.10.2017

Katolická víra pro hledající

Jde o skupinu dospělých lidí, kteří buď ještě nebyli pokřtění, nebo po křtu nebyli dál v katolické víře vedeni, příp. nebyli připravováni ke sv. zpovědi či k prvnímu svatému přijímání. Pravidelná setkávání ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) každoročně začínají po velikonočních svátcích.

Termín setkání: každou neděli v 18.00

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, farář zizkov@efara.cz; 731 625 910