03.10.2017

Eucharistie

Svaté přijímání je termín, který se používá pro přijímání Eucharistie, obvykle ve mši svaté. Není možné, aby kdokoli bez náležité přípravy k svatému přijímání přistoupil. Každý katolík však může v naší farnosti tuto přípravu absolvovat.

Toužíte přistupovat při mši svaté také k svatému přijímání? Dospělí, kteří byli pokřtěni jako děti a pak už nebyli dál vedeni v náboženství, jsou na tom znalostně stejně jako katechumeni, jejich prvnímu svatému přijímání proto předchází společná příprava jako u přípravy ke křtu (viz rubrika Křest).

Děti jsou připravovány k přijetí Eucharistie na hodinách náboženství. Pokud absolvují přípravu, nejčastěji jdou k prvnímu sv. přijímání na konci třetího ročníku ZŠ. Termíny příprav: dospělí – jako příprava ke křtu dospělých, děti – na hodinách náboženství

 

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, farář zizkov@efara.cz; 731 625 910