03.10.2017

Manželství

Uvažujete o svatbě v kostele a nevíte, jak a kde začít? Přijďte na první možné setkání snoubenců. Manželství je důležité spojení dvou životů. Nejde pouze o právní smlouvu, podobnou úřední svatbě. V kostele přijímají a dostávají manželství ti, kteří chtějí, aby Bůh jejich sňatku požehnal a řídil ho. Proto může o svátost manželství žádat ten pár, kde aspoň jeden je pokřtěný a věřící.

 

Uvažujete o svatbě v kostele?

Svatba v kostele není pouhým formálním právním aktem, ale víc – svátostí. Bůh vstupuje mezi milující pár, aby ho posvětil a pomáhal mu v letech společného života. Proto je nutná aspoň základní příprava k sňatku. Domluvte si proto svou přípravu s knězem P. Vítem Uhrem (tel: 731 625 910) včas, tzn. minimálně 3 měsíce před plánovaným termínem sňatku. Při osobním setkání s knězem se dohodneme, jak bude příprava probíhat.

 

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, farář zizkov@efara.cz; 731 625 910

Někdy se stává, že teprve po létech soužití některý z partnerů zatouží po požehnání – aby mohl přijímat jiné svátosti, je nutné nejdříve stvrdit svůj manželský slib (učiněný před léty na úřadě), klidně i bez velkých ceremonií a neveřejně před Bohem. Stačí se informovat u kněze.