03.10.2017

Biřmování

Ze všech svátostí je biřmování nejvíce opomíjeno. Přitom jde o nabídku, kterou Bůh dává dospělým možnost nebýt ani v nejtěžších životních zkouškách sám a bez pomoci. Biřmování je svátostí, kterou se pokřtěný člověk sám rozhodne, že ve svém životě bude Boha brát vážně. Proto se vyžaduje osobní zralost a osobní rozhodnutí. Každý, kdo již byl pokřtěný a neztratil víru (anebo jí opět našel) po dosažení věku dospělosti může tuto svátost kdykoliv v budoucnu přijmout.

 

Nebyli jste u biřmování?

Příprava k biřmování je v naší farnosti zaměřena především na věkovou kategorii starších 17 let a dospělých včetně seniorů. Každé přípravné odpoledne končí společnou modlitbou. K přijetí této svátosti je možné se přihlásit emailem anebo osobně, přípravy se pak ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3).

 

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, farář zizkov@efara.cz; 731 625 910