03.10.2017

Smíření

Ani poté, co se odkloníme od cesty, kterou Bůh vyznačil svými příkazy, není nutno si zoufat. Ježíš ví o naší slabosti: stanovil způsob, jak lze dosáhnout odpuštění našich hříchů a poklesků. Pokud je ovšem uznáme a snažíme se jich litovat.Smíření je nutné pokaždé, když Boha zradíme špatným myšlením, slovy či skutky, kterým říkáme hříchy. Při smíření s Bohem nám pomáhá kněz, který při svěcení obdržel skrze svého biskupa od Ježíše moc odpouštět hříchy. Ti, kdo nikdy nebyli ještě u svátosti smíření, mohou se na ni náležitě připravit – ať se nebojí kontaktovat kněze. Ostatní mají možnost pravidelně vyhledat kněze podle rozpisu, který je na vývěskách každého z našich kostelů.

 

Potřebujete se smířit s Bohem a najít klid v duši?
Svátost smíření lze přijmout v kostele sv. Prokopa v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v době 17.25 – 17.50, v kostele sv. Anny v neděli v době 7.30 – 7.50, v kostele sv. Rocha v úterý 16.30 – 16.50, ve středu v 6.30 – 6.45 a v neděli 16.30 –  16.50.

 

 

Jste pokřtěni, ale nebyli jste nikdy u zpovědi nebo u svatého přijímání?
Hledajících jako vy je více, než byste si mysleli, takže se nebojte kontaktovat kněze. Příprava dospělých k přijetí těchto svátostí probíhá společně s dospělými, kteří se připravují ke křtu ve Farním centru (Čajkovského 36). – viz Rubrika Křest.
V Praze existuje stálá zpovědní služba v několika kostelích (např. u Sv. Kříže Na Příkopě, u Sv. Josefa na náměstí Republiky, u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí aj.).

 

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, farář zizkov@efara.cz; 731 625 910