03.10.2017

Křest

Křest je nejžádanější svátostí. Je potěšující, že ubývá formálních žádostí rodičů, kteří chtějí pro své děti křest, ale nechtějí dál předávat křesťanskou výchovu. Přibývá také žádostí dospělých o křest v našich farnostech. Křest je rozhodnutím se pro víru. Dospělí se můžou rozhodnout sami za sebe, za děti rozhodují jejích rodiče.

Křest lze udělit také malým dětem, jejichž aspoň jeden z rodičů je věřící, co sám (anebo jeho rodiče) projevili tím, že je pokřtěný. Ani tehdy, když nejsou pokřtěni, není vše ztraceno. Mohou se před křtem svého dítěte i oni sami připravit k přijetí vlastního křtu a být pokřtěni společně jako jedna rodina. V případě školou povinných dětí se již přihlíží také k tomu, aby děti znaly základní pravdy o víře a aby křest nebyl proti jejich vůli.

 

Chcete se nechat pokřtít anebo hledáte odpověď, zda je nutný křest?

Nebojte se přijít za knězem kdykoliv a domluvit s ním osobní setkání. Poté následuje příprava ke křtu formou osobních i společných setkání (katechumenát). Ve Farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) probíhá příprava, která může vyústit až do křtu o Velikonocích. Nová skupina „hledačů“ začala svá pravidelná setkávání v pátek 15. května 2015, další ročník začíná opět po Velikonocích 2016 (6. května 2016). Bližší informace můžete získat dotazem na emailu: zizkov@efara.cz.

 

Chcete nechat pokřtít své dítě (0 – 6 let)?

Kontaktujte prosím kněze P. Víta Uhera (tel.: 731 625 910) a po osobním rozhovoru se dohodneme na přípravě tak, aby Vaše dítě mohlo být pokřtěno.

 

Chcete nechat pokřtít své dítě (7 – 14 let)?

Takovéto dítě už si zaslouží, aby o víře něco vědělo. Je tedy potřebná jeho příprava ke křtu. Kontaktujte prosím kněze P. Víta Uhra (tel.: 731 625 910), s nímž tuto přípravu domluvíte. Výuka náboženství dětí bude v novém školním roce probíhat opět podle rozpisu na vývěskách a v Prokopských listech.

 

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, farář zizkov@efara.cz; 731 625 910