Aktuálně se děje

FARNÍ OHLÁŠKY ZE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 28. 5. 2023 Aktuálně

[embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/2023/02/28.-5.-23.docx" download="all" viewer="microsoft"] [embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/2023/02/Eucharistická-hodina-Duchovní-společenství-AP.pdf" d...

KOMUNITNÍ CENTRUM OSTROMEČSKÁ – PRAHA ŽIŽKOV je spolufinancován Evropskou unií. Aktuálně

Milí farníci , přátelé a spoluobčané. Od prosince r. 2021 začala oprava přízemní a suterénu v bývalé faře u sv. Anny v Ostromečské ul. 1268/6, Praha 3 Žižkov kvůli vybudování Komunitního centra. Prosím o Vaši podporu jak duchovní tak i mate...

BOHOSLUŽBY

Mše svaté v žižkovských kostelech
4.6.

Mše svatá v kostele sv. Anny - slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8:00

Svátost smíření je možné přijmout před zahájením mše svaté od 7:30.

4.6.

Mše svatá v kostele sv. Prokopa - slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - při mši sv. přistoupí děti z naší farnosti k 1. sv. přijímání

9:30

4.6.

Mše svatá v kostele sv. Rocha - slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

11:00

4.6.

Mše svatá v kostele sv. Rocha - slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

17:00

Svátost smíření je možné přijmout před zahájením mše svaté od 16:30.

NOVINKY

NEPŘEHLÉDNĚTE CO JE NOVÉHO
15.3.2023

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ KOMUNITNÍHO CENTRA U KOSTELA SV. ANNY V NEDĚLI 26. 3. 2023

Milí farníci a přátelé. V neděli 26. 3. 2023 od 15.00 požehná nově vybudované Komunitní centrum vedle kostela sv. Anny v ul. Tovačovského arcibiskup pražský a primas český Mons. Jan Graubner. Všechny vás srdečně zvu na tuto radostnou událost a zároveň tím chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na re...

Číst více
30.12.2022

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA od 1. 1. do 15. 1. 2023

[embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/2022/12/Tříkrálová-sbírka.docx" download="all" viewer="microsoft"]

Číst více
16.7.2022

POUTNÍ MŠE SV. KE CTI SV. ANNY – 26. 7. 2022

Milí farníci. Srdečně vás všechny zvu na poutní mši sv. v úterý 26. 7. 2022 ke cti sv. Anny, v kostele sv. Anny v Tovačovského ulici. P. Vít Uher, farář [embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/2022/01/Pout_Anna_navrh2.png" download="all"]

Číst více

PROKOPSKÉ LISTY

PŘEČTĚTE SI FARNÍ ZPRAVODAJ

KVĚTEN 2023

[embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/202...

DUBEN 2023

[embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/202...

BŘEZEN 2023

[embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/202...

KNĚŽÍ

S NIMI SE U NÁS SETKÁTE
img
ThLic. Vít Uher ThD farář farnosti
ThLic. Vít Uher ThD farář farnosti
img
Antonín Ježek výpomocný duchovní
Antonín Ježek výpomocný duchovní

Kostely

NAŠÍ FARNOSTI