03.10.2017

Náboženství dětí

Děti jsou rozděleny do jednotlivých skupin podle věku, všechny se pravidelně scházejí ve Farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) každý týden kromě prázdnin.

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, Mgr. Milada Provinska – MiladaProvinska@seznam.cz, Jakub Kroneisl –

Rozpis výuky náboženství 2017-2018