Rok 2019
Biřmování v kostele sv. Prokopa 2018
Procházka se seniory v červnu 2018_naposledy s paní Ludmilou
Pouť na Tetín v červnu 2018
Farní grilování v červnu 2018
Mše sv. novokněze P. Martina Uhra v kostele sv. Prokopa v květnu 2018
Květnová pouť do Koclířova
Tříkrálová sbírka 2018
Noví ministranti naší farnosti
Oslava 70. narozenin P. Antonína Ježka
Pěší pouť do Svatého Jana pod Skalou 2017
Autobusová pouť do Klokot u Tábora, do premonstráckého kláštera v Milevsku a do Sepekova