Aktivity

Rozpis výuky náboženství dětí pro školní rok 2023 – 2024

Milí rodiče. V naší farnosti budeme mít výuku náboženství v tomto školním roce v následujících termínech. Já i  katecheté se těší na setkání s dětmi jimž se budeme snažit přiblížit víru v Ježíše Krista, který je alfou a omegou každého lidského života. Pok...

Číst více

Chrámový sbor

Zkoušky našeho sboru se konají nepravidelně ve farním centru (Čajkovského 36). Základní informace o činnosti chrámového sboru na Farnosti Žižkov Zazpívat si v chrámovém sboru nevyžaduje výjimečné hudební nadání. Důležitá je záliba ve zpěvu. Pokud se zál...

Číst více

Katolická víra pro hledající

Jde o skupinu dospělých lidí, kteří buď ještě nebyli pokřtění, nebo po křtu nebyli dál v katolické víře vedeni, příp. nebyli připravováni ke sv. zpovědi či k prvnímu svatému přijímání. Pravidelná setkávání ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) každor...

Číst více

Biblická hodina

Příležitost systematického čtení a společného výkladu Písma sv. ve farním centru. V letošním roce 2023/24 budeme každý čtvrtek pokračovat v probírání evangelií pod vedením kněze s výkladem příslušné statě. Začínáme ve čtvrtek 12. 10. 2023. Všichni jsou sr...

Číst více

Farní charita

V našem případě nejde o organizaci, ale o spíše společenství neplacených dobrovolníků, kteří své křesťanství neoddělují od služby nuzným. Ředitelka farní charity uvítá nejen jakýkoli finanční dar na bankovní účet, ale především další ochotné farníky jakéh...

Číst více

Malá liturgika

V přednáškách z liturgiky, konaných ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) se posluchači dozvídají pravidla, která se týkají nejen mše, ale i ostatních bohoslužeb. Jednou za čtvrtletí se v kostele sv. Rocha na Olšanském náměstí koná tzv. tridentská mš...

Číst více

Trénování paměti

Skupinka lidí, kteří chtějí oživit svou paměť: někdy zajdou do historie, jindy do umění či zeměpisu a někdy si jen tak zahrají slovní hlavolamy či logické hry s čísly. Bez ohledu na věk či překonanou nemoc se snaží pozitivně naladit, a takto vnímat okolní...

Číst více

Prokopské listy

Prokopské listy jsou naším farním časopisem, vycházejí vždy začátkem měsíce a kromě aktuálního kalendáře přinášejí pravidelné zprávy ze života farnosti a farní charity, ale i rozhovor s některým z farníků, zajímavé čtení o historii papežství, o textech ně...

Číst více

Úklid kostelů

Jednou měsíčně, druhou sobotu, se koná úklid našich kostelů sv. Prokopa na Sladkovského náměstí a sv. Anny v Tovačovského ulici. Kostel sv. Rocha na Olšanském náměstí se uklízí vždy v pátek. Velmi naléhavě prosíme každého z farníků, aby aspoň jednou ročně...

Číst více

Webové stránky

Webové stránky přinášejí aktuální zpravodajství z farnosti nebo přehled bohoslužeb. Na stránkách se rychle zorientujete, co se právě aktuálně ve svatoprokopské farnosti děje. Zodpovědná osoba: P. Vít Uher, zizkov@efara.cz; 731 625 910...

Číst více