Aktivity

Chrámový sbor

Zkoušky našeho sboru se konají každé pondělí  od 18:30 (Čajkovského 36) První zkouška chrámového sboru se konala: v pondělí 8.1. 2018  ve farním centru (Čajkovského 36). Základní informace o činnosti chrámového sboru na Farnosti Žižkov Zazpívat si...

Číst více

MALÁ LITURGIKA

Liturgické úvahy budou pokračovat po vánoční přestávce od 8. ledna 2018 vždy v pondělí od 18:45 ve Farním centru. 8. leden:     "Konzervativní" a tradiční pojetí liturgie 15. leden:    Liturgický kalendář pro konkrétní liturgický rok (direktář) 2...

Číst více

Náboženství dětí pro školní rok 2019 – 2020

Milí rodiče,opět začal školní rok a s tím je spojena i výuka náboženství. Tato výuka by měla být  jedním z prvořadých zájmů, neboť tím naplňujete závazek, který jste dali při křtu dítěte, že je budete vychovávat podle Božího zákona a učit je milovat Boha ...

Číst více

Katolická víra pro hledající

Jde o skupinu dospělých lidí, kteří buď ještě nebyli pokřtění, nebo po křtu nebyli dál v katolické víře vedeni, příp. nebyli připravováni ke sv. zpovědi či k prvnímu svatému přijímání. Pravidelná setkávání ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) každor...

Číst více

Biblická hodina

Příležitost systematického čtení a společného výkladu Písma sv. ve farním centru. V letošním roce 2019/20 budeme každý čtvrtek začneme probírat Skutky apoštolů pod vedením kněze s výkladem příslušné statě. Začínáme ve čtvrtek 17. 10. 2019. Všichni jsou sr...

Číst více

Farní charita

V našem případě nejde o organizaci, ale o spíše společenství neplacených dobrovolníků, kteří své křesťanství neoddělují od služby nuzným. Ředitelka farní charity uvítá nejen jakýkoli finanční dar na bankovní účet, ale především další ochotné farníky jakéh...

Číst více

Malá liturgika

V přednáškách z liturgiky, konaných ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) se posluchači dozvídají pravidla, která se týkají nejen mše, ale i ostatních bohoslužeb. Jednou za čtvrtletí se v kostele sv. Rocha na Olšanském náměstí koná tzv. tridentská mš...

Číst více

Trénování paměti

Skupinka lidí, kteří chtějí oživit svou paměť: někdy zajdou do historie, jindy do umění či zeměpisu a někdy si jen tak zahrají slovní hlavolamy či logické hry s čísly. Bez ohledu na věk či překonanou nemoc se snaží pozitivně naladit, a takto vnímat okolní...

Číst více

Prokopské listy

Prokopské listy jsou naším farním časopisem, vycházejí vždy začátkem měsíce a kromě aktuálního kalendáře přinášejí pravidelné zprávy ze života farnosti a farní charity, ale i rozhovor s některým z farníků, zajímavé čtení o historii papežství, o textech ně...

Číst více

Úklid kostelů

Jednou měsíčně, obvykle druhou sobotu, se koná úklid našich kostelů (sv. Prokopa na Sladkovského náměstí, sv. Anny v Tovačovského ulici a sv. Rocha na Olšanském náměstí). Velmi naléhavě prosíme každého z farníků, aby aspoň jednou ročně spolu se svou rodin...

Číst více