Aktivity

Adventní duchovní obnova sobota 1. 12.

V sobotu 1. 12 se bude konat Adventní duchovní obnova. Začne v 8.00 mší sv. u sv. Prokopa bude následně pokračovat 3 přednáškami ve farním centru u sv. Prokopa. Během přednášek bude příležitost k přijetí sv. smíření a k duchovnímu rozhovoru. Duchovní obno...

Číst více

Pozvánka na farní pěší pouť v sobotu 26. 5. na Tetín. Sraz je v sobotu v 8.10 pod hlavní tabulí na Hlavním nádraží.

[embeddoc url="http://farnost-zizkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/Tetín_plakát.docx" download="all" viewer="microsoft"]Rádi bychom Vás pozvali na jarní farní pěší pouť, která se bude konat v sobotu 26.5.2018. Tentokrát jsme zvolili místo nedaleko od Prah...

Číst více

Chrámový sbor

Zkoušky našeho sboru se konají každé úterý  od 18:30 (Čajkovského 36) První zkouška chrámového sboru se konala: v úterý 9.1. 2018  ve farním centru (Čajkovského 36). Základní informace o činnosti chrámového sboru na Farnosti Žižkov Zazpívat si v c...

Číst více

MALÁ LITURGIKA

Liturgické úvahy budou pokračovat po vánoční přestávce od 8. ledna 2018 vždy v pondělí od 18:45 ve Farním centru. 8. leden:     "Konzervativní" a tradiční pojetí liturgie 15. leden:    Liturgický kalendář pro konkrétní liturgický rok (direktář) 2...

Číst více

Náboženství dětí 2018/2019

Milí rodiče,opět začal školní rok a s tím je spojena i výuka náboženství. Tato výuka by měla být  jedním z prvořadých zájmů, neboť tím naplňujete závazek, který jste dali při křtu dítěte, že je budete vychovávat podle Božího zákona a učit je milovat Boha ...

Číst více

Katolická víra pro hledající

Jde o skupinu dospělých lidí, kteří buď ještě nebyli pokřtění, nebo po křtu nebyli dál v katolické víře vedeni, příp. nebyli připravováni ke sv. zpovědi či k prvnímu svatému přijímání. Pravidelná setkávání ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) každor...

Číst více

Biblická hodina

Příležitost systematického čtení a společného výkladu Písma sv. ve farním centru. V letošním roce 2018/19 budeme každý čtvrtek postupně pokračovat v listech sv. Pavla pod vedením kněze a teologa s výkladem příslušné statě. Začínáme ve čtvrtek 11. 10. 2018...

Číst více

Farní charita

V našem případě nejde o organizaci, ale o spíše společenství neplacených dobrovolníků, kteří své křesťanství neoddělují od služby nuzným. Ředitelka FCH uvítá nejen jakýkoli finanční dar na bankovní účet, ale především další ochotné farníky jakéhokoli věku...

Číst více

Malá dogmatická teologie

Přednášky z katolické dogmatiky pro začínající i pokročilé pod vedením dlouholetého děkana Katolické teologické fakulty UK v Praze probíhají v žižkovském farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) již několik let. Termín zahájení: každou středu v 19.00 kr...

Číst více

Malá liturgika

V přednáškách z liturgiky, konaných ve farním centru (Čajkovského 36, Praha 3) se posluchači dozvídají pravidla, která se týkají nejen mše, ale i ostatních bohoslužeb. Jednou za čtvrtletí se v kostele sv. Rocha na Olšanském náměstí koná tzv. tridentská mš...

Číst více