01.1.2018

Chrámový sbor

Zkoušky našeho sboru se konají nepravidelně ve farním centru (Čajkovského 36).

Základní informace o činnosti chrámového sboru na Farnosti Žižkov

Zazpívat si v chrámovém sboru nevyžaduje výjimečné hudební nadání. Důležitá je záliba ve zpěvu. Pokud se záliba snoubí s talentem, jde o ideální kombinaci a mnozí nadšení zpěváci, kteří zpívat neuměli, možná svůj talent teprve objeví.

Zpěv je i způsobem sebeprezentace, trénuje hlasivky i celkové vystupování před publikem a tak vás může pravidelné zpívání připravit také na jiné důležité situace v životě, jako jsou například slavnostní promluvy při různých oslavách, přednášky a podobně.

Přijďte si zazpívat pro radost ve společnosti profesionálních i amatérských zpěváků, vítáme i zvědavé, z nichž se zpěvačky a zpěváci (dá-li Pán Bůh) teprve stanou. Budeme se učit aktivně, zkoušením svého hlasu a jeho laděním s hlasy ostatních i pasivně, pouhým náslechem a nápodobou, díky čemuž se může základní skladby naučit skutečně každý.

Přijďte se učit zpívat písně, které okrašlují liturgii v našich katolických kostelech už stovky let a prohloubit tak svou znalost duchovní hudby v teoretické i praktické rovině. Budeme se seznamovat s významnými klasickými skladbami, nacvičovat jejich přednes a nakonec obohacovat mše svaté svým hudebním doprovodem. Svým nepatrným příspěvkem se tak můžeme podílet na díle daleko větším…

Setkání sboru bude probíhat pravidelně 1krát týdně cca 90 minut. Tento čas budeme prožívat v příjemném společenství ve farním centru. Kromě zdravého „zapřáhnutí“ hlasivek by mělo jít také o odpočinek a odreagování se od různých úkolů, kterými jsou jinak vyplněné naše dny. Jde také o to prožít pěkné chvíle společně. Srdečně zve P. Vít Uher.

Přihlásit se a získat další podrobnější informace můžete v sakristii kostela anebo na telefonu či emailu, který je uvedený v kontaktech na těchto webových stránkách. Druhá varianta je podívat se na termín zkoušky a jednoduše se přijít podívat i seznámit přímo na místo.