03.10.2017

Biblická hodina

Příležitost systematického čtení a společného výkladu Písma sv. ve farním centru. V letošním roce 2018/19 budeme každý čtvrtek postupně pokračovat v listech sv. Pavla pod vedením kněze a teologa s výkladem příslušné statě. Začínáme ve čtvrtek 11. 10. 2018. Všichni jsou srdečně zváni.

Termín konání: každý čtvrtek v 19.00 (kromě prvního čtvrtku v měsíci)

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher