03.10.2017

Biblická hodina

Příležitost systematického čtení a společného výkladu Písma sv. ve farním centru. Na každý den je připravena přibližně jedna kapitola a každý čtvrtek pak pod vedením kněze a teologa výklad příslušné statě, která na ten den připadne. V letošním roce 2017/18 budeme probírat listy sv. Pavla. Všichni jsou srdečně zváni.

Termín konání: každý čtvrtek v 19.00

Zodpovědná osoba: P. Vít Uher