29.9.2017

Farní den u sv. Prokopa v neděli 24. září 2017

Milí farníci a přátelé,

srdečně vás zvu již na tradiční farní den, kdy slavíme výročí posvěcení našeho farního kostela sv. Prokopa. O této slavnosti si naše farní rodina nejen připomíná, ale zároveň i děkuji za místo – kostel, kde se můžeme setkávat s naším Pánem a Stvořitelem a kde mu můžeme přednášet své prosby, díky a chvály. Měli bychom být opravdu velice vděčni za tento projev Boží přízně, který nám dali naši předkové a který máme co nejdůstojnějším způsobem předávat dalším generacím. Pro to je to naše mimořádná událost, kterou vždy chceme i důstojně oslavit. Zvu vás na velice pestrý a příjemný program, který bude tento náš den doprovázet.

P. Vít Uher

Farní den u sv. Prokopa