30.12.2017

Chrámový sbor

Ke konci kalendářního roku ukončí svoji činnost náš dosavadní chrámový sbor z důvodu nedostatku zpěváků. Zároveň se mně podařilo najít nové zpěváky i s novým sbormistrem p. Oldřichem Smolou, kteří chtějí svým zpěvem doprovázet liturgii. Je jich pouze několik, a proto bych chtěl vyzvat všechny, kteří rádi zpívají a byli by ochotni tento svůj talent – dar dát do služby při liturgii, aby se přihlásili v sákristii kostela. První zkouška nového sboru bude v úterý 9. 1. 2018 od 19.00 ve farním centru. Opravdu každý, kdo bude chtít zpívat je srdečně zván. Chtěl bych též poděkovat dosavadní sbormistryni Lucii Kratochvílové za  léta obětavé služby vedení sboru.

Více informací k činnosti  sboru si můžete přečíst v sekci aktivity, v rubrice s názvem „chrámový sbor“. Příští zkouška našeho sboru se koná v úterý 30.1. 2018 od 18:30.