19.6.2019

Svátek sv. Rozálie, spolupatronky kostela sv. Rocha 15. 7. 2019

V pondělí 15. 7. si připomínáme v naší farnosti svátek sv. Rozálie, spolupatronky kostela sv. Rocha. Proto bude tento den mše sv. v 18.00 v kostele sv. Rocha a nebude mše sv. u sv. Prokopa. Všichni jsou srdečně zváni. P. Vít Uher, farář