22.8.2020

Prosba o pomoc jednou za rok

Milý farníci,
obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. V naší farnosti máme tři kostely, které musíme pravidelně uklízet.
Úklidy se konají zpravidla druhou sobotu v měsíci po ranní mši svaté (od 8:00) u sv. Prokopa.
Protože se dříve stávalo, že na úklid dorazil jen kostelník, vznikla před lety databáze dobrovolníků – tedy databáze farníků, kteří byli ochotní alespoň jednou za rok přijít pomoci s úklidem.
Bohužel počty dobrovolníků v databázi nám každý rok klesají. Aktuálně máme v databázi jen 33 dobrovolníků, což při dvanácti úklidech za rok (tří kostelů!) už nestačí ani na pokrytí nejnutnějších prací.

Proto se na Vás obracíme s prosbou, zda byste byli tak ochotní a mohli jednou za rok na úklid kostelů přijít a nevadilo by Vám se na termínu předem domluvit, abychom rozvrhli naše síly tak, jak bude aktuálně potřeba.

Moc prosíme, pokud můžete jednou ročně pomoci, přihlaste se do databáze dobrovolníků kliknutím na odkaz níže (záhy se Vám ozve farník, který má organizaci úklidů na starosti a domluví se s Vámi na konkrétním úklidu, kde je aktuálně pomoci nejvíce zapotřebí).

přihlašovací formulář

Víme, že v dnešní době není lehké přislíbit účast na jednom konkrétním úklidu v následujících dvanácti měsících (a pak také v ten konkrétní termín opravdu přijít), ale je to zřejmě jediný způsob, jak rozvrhnout zbytky našich sil tak, aby na každý úklid přišlo alespoň nejnutnější minimum lidí. A proto za každého přihlášeného budeme opravdu moc vděční!