04.9.2020

Pěší pouť v sobotu 3. 10. 2020 k Mariánskému sloupu na Staroměstské náměstí ve 14.00 od kostela sv. Prokopa

Mílí farníci.
Jistě víte, že 15. srpna požehnal kardinál Dominik Duka obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Kvůli současné situaci a dalším opatřením byla účast na jeho posvěcení omezená. Proto bych byl rád, aby též naše farnost vykonala pouť k P. Marii na tomto Mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí. Jak bohužel víme z historie, hlavní aktéři, kteří sloup strhávali byli právě z naší pražské čtvrti ze Žižkova. Můžeme to tedy brát i jako určitý akt zadostiučinění a pokání za tento bolestný čin. Pouť bychom vykonali na první sobotu v měsíci říjnu 3. 10. Sešli bychom se ve 14.00 v kostele sv. Prokopa, kde bychom začali modlitbou a pak šli pěšky na Staroměstské nám., kde bychom se pomodlili růženec a následně též navštívili Týnský chrám.
Všechny srdečně zvu. P. Vít Uher, farář