02.4.2022

MŠE SVATÉ A OBŘADY SVATÉHO TÝDNE

Milí farníci.

Již se blížíme ke Sv. týdnu, kterým vrcholí naše příprava na velikonoční svátky. Proto bych chtěl upozornit na možnost adorací v Getsemanské zahradě na Zelený čtvrtek večer a na Velký pátek odpoledne a u Božího hrobu na Velký pátek večer a během celé Bílé soboty. Určitě stojí za to si vyhradit čas, abychom mohli o něco hlouběji prožít dramatické události ze života našeho Pána a tím i posilnit a upevnit naši víru, naději a lásku a ochotu jít za ním a s ním s novou oddaností a statečností. Proto přikládám již nyní rozpis obřadů Sv. týdne. Na adorace je potřebné se zapsat v kostele sv. Prokopa vzadu na klekátku. Přeji vám ještě požehnaný zbytek doby postní. P. Vít Uher, farář