02.4.2022

Přednáška P. MUDr. Mgr. Martina Moravce O.Cr. ve středu 27. 4. 2022 od 19.00 ve farním centru

Milí farníci a přátelé.

Srdečně vás zvu na přednášku P. MUDr. Mgr. Martina Moravce O.Cr.  – O doprovázení nemocných, O hospicové péči a O kněžské a lékařské službě ve středu 27. 4. od 19.00 ve farním centru. Po přenášce bude možná diskuze. P. Vít Uher, farář